Licopo

Lycopus europaeus L.

Parte usata

Parti aeree