Rosolaccio

Papaver rhoeas L.

Costituenti primari

  • i. Alcaloidi isoquinolinici (0,1%): rhoeadina, isorhoeadina, rhoeagenina.
  • ii. Antociani: cianidina-3-isosoforoside, cianina-mucillagine.

Glossario