Schisandra

Schisandra chinensis (Turcz.) Baillon

Essenze