Controindicazioni

    • Disturbi infiammatori renali: