Cardo mariano

Silybum marianum (L.) Gaertn

Costituenti primari

  • i. Flavolignani (0.7%): “silmarina”, una mistura composta da silibina, silidianina e silcristina, isosilibina, diidrosilibina e, almeno in alcune varietà, silandrina, silimonina, siliermina e neosiliermina.
  • ii. Poliacetileni
  • iii. Olio essenziale

Glossario